Tag : news-2

Młode szwedzkie matki „kurami domowymi”.

Według najnowszych badań, prawie co druga szwedzka matka chce być gospodynią domową, co nie budzi zdziwienia wśród niektórych badaczy płci. „Wszystko wskazuje na to, że ludzie mogą porównywać ciężkie warunki pracy z wyobrażeniem o olśniewającej Pani domu”, stwierdziła badaczka Catrin Lundstrom w szwedzkiej telewizji publicznej (SVT). W ankiecie przeprowadzonej przez portal: familjeliv.se o stylu życia typowej szwedzkiej rodziny, 45% ankietowanych kobiet wskazało, że chciałoby być „kurami domowymi”. Myśl o zajmowaniu się domem i dziećmi była najbardziej popularna wśród młodych matek w wieku od 18 do 19 lat, 53% z nich odpowiedziało, że nie miałoby nic przeciwko pracy w domu na pełnym etacie. Wśród matek w wieku 30-44 letnich 40% respondentek zaznaczyło, że wolałoby zostać w domu niż pracować. Według Lundstrom wynika to z tego, że w ostatnich latach szwedzkie kobiety były zachęcane do pozostania w domu w charakterze „housewife”. „Zdziwiłoby mnie to dwa lata temu, ale nie dzisiaj” powiedziała szwedzkiej telewizji. Lundstrom przypisuje to upowszechnienie trendu bycia gospodynią domową mediom, głównie dzieje się to według niej przez takie programy jak show telewizyjne „Swedish Hollywood Wifes” (Svenska Hollywoodfruar). Innym, mającym na to wpływ czynnikiem może być fatalna sytuacja na rynku pracy, która dotyka przede wszystkim młodych Szwedów. Lundstrom wyjaśniła również, że wyniki badań wskazują na to jakoby Szwedki nie postrzegały zbyt entuzjastycznie równouprawnienia płci, jak może się wydawać. Niemniej jednak, ankieta wykazała, że tylko 2% respondentek biorących w niej udział, aktualnie zajmuje się domem i nie pracuje zawodowo. Według Lundstrom wynika to prawdopodobnie z tego, że większość rodzin nie czuje że zdoła poradzić sobie finansowo tylko przy jednym źródle dochodów. Badaczka podała również w wątpliwość to, czy zapytany o to samo szwedzki ojciec byłby skłonny do zajmowania się domem, ponieważ obecnie stosunkowo niewielu Szwedów korzysta z urlopów rodzicielskich. „To po raz kolejny wykazuje, że równość płci nie jest tak konieczna, jak każdy niektórzy chcieliby żeby była” stwierdziła w SVT.

Wyniki badań oparte są na 11,000 odpowiedzi z 70,000 osób które zostały zaproszone do udziału w ankiecie.

EwelinaK

Tłumacz łosiowiskia.

Wizja ponownej recesji zagrożeniem dla bezrobotnych

Nie minęło wystarczająco dużo czasu od recesji z 2008 roku aby tak zwany „bufor cyklu gospodarczego” mógł zapewnić ochronę przed następną.

FUNDUSZ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK BEZROBOCIA – Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, który zapewnia środki finansowe na świadczenia z tytułu ubezpieczenia, ostrzegł że będzie zmuszony do jak najszybszego zaciągnięcia pożyczki, jeżeli niedługo nastąpi recesja.

Ostatnim razem kiedy potrzebowano pożyczki w celu umożliwienia wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, było to w czasie głębokiej depresji, na początku lat ’90. Problemem jest jednak to, że obecny zastój ekonomiczny depcze po piętach poprzedniemu.

Ten tak zwany „bufor cyklu gospodarczego”, który został utworzony aby zapewnić pewien poziom bezpieczeństwa ekonomicznego podczas cięższego okresu, nie był w stanie zregenerować się i uzupełnić po ostatnim zastoju. Bufor został poważnie zmniejszony poprzez dużą liczbę płatności wypłacanych szczególnie za zwolnienia w 2009r.,  a fundusze nie mogły zostać uzupełnione w tak krótkim czasie.

„Obecnie ilość kapitału w buforze jest tak mała, że zasiłki dla bezrobotnych finansowane z niej, mogłyby być wypłacane tylko przez miesiąc. Innymi słowy, jeżeli recesja naprawdę da się we znaki, nie ma wątpliwości , że będziemy musieli zaciągnąć pożyczkę”- powiedział dyrektor zarządzający Funduszu- Heikki Pohja podczas obchodów 50-lecia Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö w dniu 4 pażdziernika.

Zanim to nastąpi, może zaistnieć potrzeba zwiększenia zdolności kredytowej Funduszu.

„Obecnie mamy prawo do zapożyczenia się na kwotę około jednego miliarda euro, co prawdopodobnie będzie wystarczające na następny rok, bez względu na to jak źle będzie się działo. Należy jednak rozważyć poszerzenie zdolności kredytowej, jeżeli chodzi o lata następne”, wezwał dyrektor zarządzający.

Wszystkie oczy zwrócone na rating kredytowy Finlandii

Dopóki rating kredytowy Finlandii wynosi potrójne A-możliwie najlepszy, wysokość długu nie stanowi dla Funduszu problemu. Pożyczka Funduszowi ubezpieczeń na wypadek bezrobocia zostanie zagwarantowana przez państwo i udzielona na niemalże tych samych warunkach, na jakich udzielonoby kredytu państwu fińskiemu.

Jednakże, dostatecznie poważny kryzys ekonomiczny może przysporzyć państwu fińskiemu kłopotów, tak jak to miało miejsce w czasie recesji gospodarczej na początku lat ’90-tych. Wtedy to, elastyczność gospodarcza całego państwa znalazła się pod silną presją, co spowodowało utworzenie buforu cyklu gospodarczego po kryzysie.

Problemem jest to, że nie zapobiegnięto przechodzeniu cyklów gospodarczych od recesji do recesji w tak krótkim czasie.

Pohja nie chce alarmować, ale : „finansowanie funduszu powinno być możliwe, niezależnie od okoliczności- nie może on pozostać bez środków pieniężnych”.

Fundusz ubezpieczenia na wypadek bezrobocia-Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö- wypłaca odszkodowania związkom zawodowym, które zajmują się wnioskami o ubezpieczenie od utraty pracy a następnie wypłacaniem zasiłków dla bezrobotnych. Zasoby funduszu są gromadzone z płatności na ubezpieczenie dokonywane przez pracodawców i pracowników oraz z dochodów z inwestycji.

Źródło i obrazek: helsinkitimes.fi, październik 2011

EwelinaK

Tłumacz łosiowiskia.